scglue.models.scglue.register_prob_model

scglue.models.scglue.register_prob_model(prob_model, encoder, decoder)[源代码]

Register probabilistic model

参数:
  • prob_model (str) – Data probabilistic model

  • encoder (type) – Encoder type of the probabilistic model

  • decoder (type) – Decoder type of the probabilistic model

返回类型:

None